استخدامmdfکار در مشهد
منقضی شد !

استخدامmdfکار در مشهد

3 ماه قبل /

به تعدادی mdf کار جهت مونتاژ میز lcd در مشهد نیازمندیم.

استخدام mdfکار در مشهد
منقضی شد !

استخدام mdfکار در مشهد

3 ماه قبل /

به چند نفر نیروی نیمه ماهر (شاگرد) جهت کار mdf در مشهد نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر