استخدام صندوقدار خانم
منقضی شد !

استخدام صندوقدار خانم

3 ماه قبل / رستوران فدائیان 18 مقابل هدایت ۵ رستوران سفارشی

استخدام یک خانم صندوق دار باهفت ساعت کار از ۱۰ صبح تا ۱۷بعدظهر مدیریت حاج عباس نصیری

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر