استخدام صافکار در مشهد

1 ماه قبل /

به یک صافکار سپر ساز مکانیک به صورت درصدی جهت همکاری در شهر مشهد در محدوده الهیه با لوازم نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر