استخدام شاگرد در میوه فروشی

1 ماه قبل / مصلی

به تعدادی شاگرد جهت میوه فروشی در مصلی به صورت تمام وقت نیازمندیم. حقوق توافقی به همراه نهار لطفا جهت هماهنگی تماس بگیرید  

استخدام شاگرد در میوه فروشی

2 ماه قبل /

به یک شاگرد با سابقه جهت کار در میوه فروشی و سبزی فروشی در مشهد نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر