استخدام سرپرست واحد حسابداری

2 ماه قبل /

به سرپرست واحد حسابداری دارای لیسانس مرتبط با حداقل ۵ سال سابقه کاری و تسلط کافی به حسابداری صنعتی جهت یک واحد صنعتی بزرگ در […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر