استخدام سردوزکار و راسته دوز

1 ماه قبل / شهرک شهید رجایی

به افراد ذیل نیازمندیم: سردوز کار خانوم راسته دوز خانوم جهت کار در کارگاه تولیدی تریکو تسویه هفتگی به دلخواه چرخکار ۰۹۰۱۹۰۶۹۴۲۴ حسنی

استخدام چرخکار؛میاندوز و سردوزکار ماهر

1 ماه قبل / محدوده بلوار دوم طبرسی و عباس آباد

به تعدادی میاندوز کار خانم و تعدادی سردوز کار خانم و تعدادی چرخ کار ماهر جهت کار تریکو نیازمندیم بیرون برنداریم کار دائم و تسویه […]

استخدام سردوزکار و راسته دوز

1 ماه قبل / گلشهر اوینی 35

به تعدادی سردوز کار ، راسته دوز ، میاندوز کار و بردست خانم جهت تریکو دوزی نیازمندم. بیرون بر ندارم .

استخدام سردوزکار و راسته دوز

1 ماه قبل /

به سردوز کار و راسته دوز جهت دوخت شلوار زنانه کمر کش نیازمندیم

استخدام راسته دوز و سردوزکار

1 ماه قبل / گلشهر شفیعی ۳۰پ۳۰۱

گروه تولیدی ثامن سردوز کار ماهر. دونفر راسته دوز. دونفر وردست دونفر فقط تماس محیط زنانه  

استخدام سردوز کار

1 ماه قبل /

به تعدادی سردوز کار خانم سریعا نیازمندیم تسویه هفتگی

استخدام سردوزکار ماهر خانم

1 ماه قبل /

به سردوزکار ماهر نیازمندیم خانم جهت کار تریکو تسویه هر ۱۵ روز گلشهر شفیعی ۴۲ یا شهید یعقوبی ۴۳ داخل کارگاه داخل کارگاه و بردست […]

استخدام سردوزکار

1 ماه قبل /

به یک سردوز کار در محدوده قاسم اباد نیازمندیم.

استخدام سردوزکار در مشهد

1 ماه قبل / محدوده عبدالمطلب و مطهری

به تعدادی سردوزکار ماهر خانم برای دوخت تریکو بچه گانه نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر