استخدام چرخکار ماهر و خیاط در مشهد

1 ماه قبل / بلوار اول طبرسی خیابان فتاح.نزدیک پل فجر

  نیروی ماهر خانم در زمینه سردوز و راسته و میاندوز و چرخکار کامل کارگاه تولید تریکو محیط زنانه  

استخدام سردوز و بردست خانم

1 ماه قبل /

به تعدادی سردوزکار و بردست خانم نیازمندیم.

استخدام سردوز کار ماهر خانم

1 ماه قبل /

به سردوزکار ماهر نیازمندیم خانم جهت کار تریکو تسویه هر ۱۵ روز گلشهر شفیعی ۴۲ یا شهید یعقوبی ۴۳ داخل کارگاه و بردست خانم

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر