استخدام سردوزکار ماهر خانم

1 ماه قبل /

به سردوزکار ماهر نیازمندیم خانم جهت کار تریکو تسویه هر هفته گلشهر شفیعی ۴۲ یا شهید یعقوبی ۴۳ داخل کارگاه داخل کارگاه و بردست  

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر