استخدام سردوزکار و میاندوزکار حرفه ای خانم

1 ماه قبل / گلریز گلشهر

به تعدادی سردوزکار و میاندوزکار حرفه ای خانم نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر