استخدام زیگزال دوز خانم
منقضی شد !

استخدام زیگزال دوز خانم

3 ماه قبل / محدوده کارگاه بلوارطبرسی شمالی

به چند نفر زیگزال دوز خانم جهت دوخت تریکونیازمندیم.

استخدام زیگزال دوز خانم
منقضی شد !

استخدام زیگزال دوز خانم

3 ماه قبل / محدوده کارگاه بلوارطبرسی شمالی

به چند زیگزال دوز خانم نیازمندیم محیط کاملا زنانه

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر