استخدام استادکارماهرMDFونیمه ماهر

1 هفته قبل / خین عرب

فعالیت :دکور ساز محدوده : سطح شهر مشهد ساعت کار : ۸الی ۱۸:۳۰ حقوق : یک میلیون الی یک میلیون پانصد بیمه: ندارد مرخصی: ماهانه […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر