استخدام خیاط مجلسی دوز

1 ماه قبل / فرامرز عباسی

به یک نفر   مجلسی دوز،شخصی دوز (آقا )نیاز مندم .کت دامن،کت شلوار،مانتو شلوار،پیراهن مجلسی کت ودامن. مانتو شلوار. کت شلوار ۴۰ دامن تک و شلوار […]

استخدام خیاط ماهر بیرون بر مجلسی

1 ماه قبل / محدوده صیاد شیرازی

به چند خیاط ماهر بیرون بر مجلسی شخصی دوز  مجلسی و مانتو نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر