استخدام خیاط ماهر آقا در مشهد

2 هفته قبل / مشهد_فلسطین

به یک نفر خیاط مانتودوز ماهر آقا با اجرت عالی در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام خیاط ماهر

1 ماه قبل /

به نیروی خیاط ماهر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.

استخدام خیاط ماهر بیرون بر مجلسی
منقضی شد !

استخدام خیاط ماهر بیرون بر مجلسی

3 ماه قبل / محدوده صیاد شیرازی

به چند خیاط ماهر بیرون بر مجلسی شخصی دوز  مجلسی و مانتو نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر