استخدام تعمیرکار خودرو

2 ماه قبل / پروین اعتصامی

به تعدادی نیروجهت سالن جلوبندی خودرو(ماهر-نیمه ماهر-مبتدی)باحقوق خوب نیازمندیم به یک نفربرق کاراتومبیل جهت کارآموزی واقع درپروین اعتصامی نیازمندیم زارع

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر