استخدام کارگر پخش برچسب تبلیغات

3 هفته قبل /

به تعدادی کارگر جهت پخش برچسبهای تبلیغاتی در مشهد نیازمندیم.

استخدام تراکت پخش کن

4 هفته قبل / معلم

به یک تراکت پخش کن منصف جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.

استخدام تراکت پخش کن
منقضی شد !

استخدام تراکت پخش کن

3 ماه قبل / میدان بار نوغان

نیروی متعهد پخش تراکت برای داخل منازل نیازمندیم، روزی ۳۰هزارتومان      

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر