استخدام تایپیست
منقضی شد !

استخدام تایپیست

3 ماه قبل / خبابان پرستار

به تايپيست حرفه اي خانم جهت كار در مطب سونوگرافي در شيفت صبح و عصر نيازمنديم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر