استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر

1 ماه قبل /

به تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم جهت لوله پی وی سی و خم سرد سرویس دارد و تسویه ۱۰ روز

استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر

1 ماه قبل /

به تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم جهت لوله پی وی سی و خم سرد سرویس دارد و تسویه ۱۰ روز  

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر