استخدام شاگرد و برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

2 هفته قبل / مشهد

به تعدادی نیروی برقکار ماهر و نیمه ماهر و شاگرد در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

3 هفته قبل / مشهد

به تعدادی نیروی برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم.

استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر

4 هفته قبل /

به تعدادی نیرو جهت کار برق ماهر ، نیمه ماهر ، ساده در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر
منقضی شد !

استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر

3 ماه قبل /

به تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم جهت لوله پی وی سی و خم سرد سرویس دارد و تسویه ۱۰ روز

استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر
منقضی شد !

استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر

3 ماه قبل /

به تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم جهت لوله پی وی سی و خم سرد سرویس دارد و تسویه ۱۰ روز  

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر