استخدام برشکار و بردست
منقضی شد !

استخدام برشکار و بردست

3 ماه قبل / گلشهر و پنجتن

به یک بردست برشکار برا پهن کردن پارچه نیازمندیم.  

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر