استخدام بردست خانم

1 ماه قبل / محدوده ازادشهر جلال ال احمد

به یک نیروی بردست خانم در زمینه مانتو نیازمندیم.  

استخدام بردست خانم

1 ماه قبل / گلشهر اوینی ۴۷

به بردست خانم نیازمندیم.محیط کاملا زنانه

استخدام راسته دوز؛میاندوز کار و بردست خانم

1 ماه قبل / محدوده ایثارگران امام حسین

  به ۳ نفر راسته دوز ماهر،ومیاندوزکار و بردست خانم در زمینه تریکو نیازمندیم سامی  

استخدام سردوز کار ماهر خانم

1 ماه قبل /

به سردوزکار ماهر نیازمندیم خانم جهت کار تریکو تسویه هر ۱۵ روز گلشهر شفیعی ۴۲ یا شهید یعقوبی ۴۳ داخل کارگاه و بردست خانم

استخدام بردست خانم

1 ماه قبل / محدوده ازادشهر جلال ال احمد

به یک نیروی بردست خانم در زمینه مانتو نیازمندیم.  

استخدام بردست؛چرخکار و اتوکار ماهر

1 ماه قبل / محدوده طلاب

به تعدادی بردست خانم ؛اتو کار ماهر و چرخکار خانم و اقا مانتو حرفه ای داخل کارگاه و بیرونبر نیازمندیم. اجرت بیرونبر ۱۳ اجرت داخل […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر