استخدام سردوز خانم و اتوکار
منقضی شد !

استخدام سردوز خانم و اتوکار

3 ماه قبل / پنجراه

به چند نفر سردوز خانم و چند نفر اتوکار بسته بند جهت کار در تولیدی تریکو نیازمندیم

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر