استخدام کمک آشپز در کافی شاپ مشهد

1 ماه قبل / محدوده هفت تیر

به یک کمک آشپز آشنا به گریل و برگر جهت کار در کافی شاپ در شهر مشهد در محدوده ۷ تیر نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر