استخدام مونتاژکار صنعتی در مشهد

3 ماه قبل /

به یک نفر مونتاژکار صنعتی در محدوده طلاب در مشهد نیازمندیم.

کار در منزل (مونتاژ پازل های عکس)

4 ماه قبل / آزادشهر

به یک نفر خانم جهت کار در منزل نیازمندیم کار شما مونتاژ پازل هست و وسایل به شما تحویل میدیم و شما در منزل خودتان […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر