استخدام استاد کار نما کار

3 هفته قبل /

به استاد کار نما کار روزی ۱۵۰ نیازمندیم

استخدام تعدادی کارگر کارواش در مشهد

2 ماه قبل /

به تعدادی کارگر کارواش در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام کارگر ماهر کارواش در مشهد

2 ماه قبل /

به چند کارگر ماهر کارواش در شهر مشهد در محدوده پیروزی نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی کارگر ماهر کارواش در مشهد

2 ماه قبل /

به تعدادی کارگر ماهر کارواش در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام کارگر ماهر جهت کار در کارواش در شهر مشهد

2 ماه قبل /

به کارگر ماهر شهرستانی با جای خواب و مزایای عالی با حقوق روزانه ۴۰۰۰۰ تومان جهت کار در کارواش در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام کارگر در فروشگاه پروتئینی در مشهد

2 ماه قبل / مشهد محدوده سیدی

به دو نفر کارگر ماهر و ساده در فروشگاه پروتئینی در شهر مشهد در محدوده سیدی نیازمندیم. ای استخدام

استخدام کارگر ماهر در میوه فروشی در مشهد

2 ماه قبل /

به یک کارگر ماهر در میوه فروشی به صورت تمام وقت در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی کارگر ماهر جهت کار در کارواش در مشهد

2 ماه قبل /

به تعدادی کارگر ماهر جهت کار در کارواش در شهر مشهد نیازمندیم. درصد، حقوق ای استخدام

استخدام تعدادی کارگر ماهر جهت کار در کارواش در مشهد
منقضی شد !

استخدام تعدادی کارگر ماهر جهت کار در کارواش در مشهد

2 ماه قبل / مشهد

به تعدادی کارگر ماهر جهت کارواش با حقوق بالا در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام کارگر ماهر جهت کار در رستوران مشهد

3 ماه قبل /

به یک کارگر ماهر جهت کار در رستوران در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

صفحه 1 از 131 2 3 13

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر