استخدام نیرو تاسیسات در هتل مشهد

2 هفته قبل / مشهد - امام رضا 23 - هتل آذین

به نیروی تاسیسات جهت همکاری در هتل در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیرو تاسیسات در هتل

4 هفته قبل /

به نیروی تاسیسات در هتل پاویون جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیرو فنی جهت تاسیسات و برق سردخانه

1 ماه قبل / مشهد-چناران

به یک نفر نیرو جهت امور فنی تاسیسات و برق سردخانه و لیفتراک دارد در یک شرکت معتبر در چناران در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام کارشناس تاسیسات آب در شرکت پیمانکاری فضای سبز در مشهد

1 ماه قبل / مشهد

شرکت پیمانکاری فضای سبز جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به یکنفر کارشناس_تاسیسات_آب نیازمند است. مزایا: حقوق عالی+ بیمه ای استخدام    

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر