استخدام نجار و وردست نجار مبل راحتی در مشهد

1 هفته قبل /

به یک نجار و وردست نجار جهت مبل راحتی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نجار ماهر در مشهد

1 هفته قبل /

به تعدادی نجار ماهر جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نجار مبلمان نیمه استیل در مشهد

1 هفته قبل /

به تعدادی نجار جهت کار مبلمان نیمه استیل در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نجار ماهر و نیمه ماهر در تولیدی مبلمان

2 هفته قبل /

به یک نجار ماهر یا نیمه ماهر جهت تولیدی مبلمان در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نجار در مشهد

2 هفته قبل / مشهد بلوار توس

به چند نفر نجار جهت همکاری در شهر مشهد با جای خواب نیازمندیم. ای استخدام

استخدام استادکار ماهر نجار در مشهد

2 هفته قبل /

به استادکار ماهر نجار با حقوق عالی + بیمه جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نجار ماهر مبلمان راحتی

2 هفته قبل /

به نجار ماهر جهت مبلمان راحتی در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نجار ماهر مبلمان در مشهد

2 هفته قبل /

به یک نفر نجار ماهر مبلمان جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نجار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

3 هفته قبل /

به نیروی ماهر یا نیمه ماهر نجار در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نجار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

3 هفته قبل /

به تعدادی نجار ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

صفحه 1 از 41 2 3 4

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر