استخدام شاگرد نجار جهت همکاری در مشهد

2 ماه قبل /

به تعدادی شاگرد نجار ماهر و نیمه ماهر جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی نجار مبلمان راحتی ماهر و نیمه ماهر در مشهد

2 ماه قبل /

به تعدادی نجار مبلمان راحتی ماهر و نیمه ماهر با سرویس در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی نجار و کلاف ساز ماهر مبلمان در مشهد

2 ماه قبل /

به تعدادی نجار و کلاف ساز ماهر مبلمان در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی نیروی نجار و MDF کار در مشهد
منقضی شد !

استخدام تعدادی نیروی نجار و MDF کار در مشهد

2 ماه قبل /

به تعدادی نیروی نجار نیمه ماهر و MDF کار در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی نجار مبلمان راحتی در مشهد

3 ماه قبل /

به تعدادی نجار مبلمان راحتی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی نجار مبلمان ماهر و نیمه ماهر در مشهد

3 ماه قبل /

به تعدادی نجار مبلمان ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی نجار راحتی در مشهد

3 ماه قبل /

به تعدادی نجار راحتی در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نجار در مشهد

3 ماه قبل / مشهد ، طبرسی و پنجتن

به نیروی نجار جهت کار در محدوده طبرسی ، پنجتن در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی نجار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

3 ماه قبل /

به تعدادی نجار ماهر و نیمه ماهر با حقوق عالی و بیمه در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیروی نجار جهت همکاری در مشهد

3 ماه قبل /

به تعدادی نیروی نجار جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

صفحه 1 از 71 2 3 7

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر