استخدام استاد کار ماهر و نیمه ماهر برای تولید درب های آلومینیومی در مشهد

3 ماه قبل /

به تعدادی استاد کار ماهر و نیمه ماهر برای تولید درب های آلومینیومی و سرویس سبک در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام اپراتور آشنا به فرز CNC جهت قالب سازی

4 ماه قبل /

به یک اپراتور آشنا به فرز CNC جهت کار در واحد قالب سازی در شهر مشهد در شهرک صنعتی نیازمندیم. ای استخدام

استخدام کارگر ساده جهت کار قالب بندی در مشهد

5 ماه قبل /

به کارگر ساده جهت کار قالب بندی نیازمندیم. حقوق ۶۰ تصفیه علی الحساب هفتگی کلی ماهیانه  

استخدام قالب بنده و آرماتور بند ماهر و نیمه ماهر

5 ماه قبل /

به تعدادی نیروی قالب بند و آرماتور بند ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام استادکار قالب بند مسقف مامپوزیت

5 ماه قبل /

به تعدادی استادکار قالب بند مسقف مامپوزیت به صورت روز مزد در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام قالب ساز در شرکت

5 ماه قبل /

به قالب ساز در شرکتی معتبر در مشهد در شهرک صنعتی نیازمندیم. ای استخدام

استخدام قالب بند در مشهد
منقضی شد !

استخدام قالب بند در مشهد

5 ماه قبل /

به تعدادی قالب بند جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام قالب ساز فلزی ماهر در شرکت تولید قطعات خودرو
منقضی شد !

استخدام قالب ساز فلزی ماهر در شرکت تولید قطعات خودرو

6 ماه قبل / مشهد

به تعدادی قالب ساز فلزی ماهر در شرکت تولیدی قطعات خودرو در مشهد نیازمندیم. ساعت تماس ۸ الی ۱۴ ای استخدام

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر