استخدام استادکار ماهر و نیمه ماهر صافکار در مشهد

3 ماه قبل /

به استادکار ماهر و نیمه ماهر صافکار گریسی کار در محدوده میدان فهمیده در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام صافکار ماهر و نیمه ماهر جهت همکاری در مشهد

4 ماه قبل /

به صافکار ماهر و نیمه ماهر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام صافکار ماهر جهت همکاری در مشهد

4 ماه قبل /

به یک صافکار ماهر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام استادکار صافکار جهت همکاری در شهر مشهد

4 ماه قبل /

به یک نفر استادکار صافکار جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیرو ماهر کابینت ام دی اف

4 ماه قبل /

به دو نیروی ماهرو نیمه ماهر جهت کار کابینت ام دی اف فورا نیازمندم.

استخدام صافکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

5 ماه قبل /

به شاگرد صافکار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام صافکار و نقاش ماهر و نیمه ماهر اتومبیل

5 ماه قبل /

به تعدادی صافکار و نقاش ماهر و نیمه ماهر اتومبیل در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام صافکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

5 ماه قبل /

به تعدادی نیروی نیمه ماهر و ماهر صافکار در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام صافکار،سیم کش ماهر و نیمه ماهر اتومبیل
منقضی شد !

استخدام صافکار،سیم کش ماهر و نیمه ماهر اتومبیل

6 ماه قبل /

به صافکار ماهر و نیمه ماهر و سیم کش ماهر اتومبیل در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام صافکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد
منقضی شد !

استخدام صافکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

6 ماه قبل /

به شاگرد ماهر و نیمه ماهر صافکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

صفحه 1 از 21 2

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر