استخدام صافکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

2 هفته قبل /

به تعدادی نیروی نیمه ماهر و ماهر صافکار در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام صافکار،سیم کش ماهر و نیمه ماهر اتومبیل

3 هفته قبل /

به صافکار ماهر و نیمه ماهر و سیم کش ماهر اتومبیل در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام صافکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

3 هفته قبل /

به شاگرد ماهر و نیمه ماهر صافکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام صافکار ماهر در مشهد

3 هفته قبل /

به صافکار ماهر جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام صافکار ماهر و نیمه ماهر

1 ماه قبل / مشهد

به یک استادکار صافکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام شاگرد صافکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

1 ماه قبل / مشهد_میدان فهمیده - توس 33

به یک شاگرد صافکار ماهر و نیمه ماهر در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام کارگر صافکار و نقاش در مشهد

1 ماه قبل / مشهد

به یک کارگر صافکار و نقاش جهت همکاری در مشهد  نیازمندیم. ای استخدام

استخدام صافکار ماهر در مشهد

1 ماه قبل / مشهد

به صافکار ماهر درصدی کار در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام صافکار و نقاش
منقضی شد !

استخدام صافکار و نقاش

3 ماه قبل /

به تعدادی شاگرد مبتدی و نیمه ماهر صافکاری نقاشی در مشهد نیازمندیم.

استخدام صافکار ماهر و نیمه ماهر
منقضی شد !

استخدام صافکار ماهر و نیمه ماهر

1 سال قبل /

به تعدادی صافکار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در صافکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر