استخدام رویه کوب مبل راحتی در مشهد

1 هفته قبل /

به رویه کوب مبل راحتی در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام کارگر ماهر رویه کوب مبل راحتی

1 هفته قبل / مشهد جاده سیمان

به تعدادی کارگر ماهر رویه کوب مبل راحتی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام خیاط ماهر جهت مبلمان راحتی

1 هفته قبل /

به خیاط ماهر با حداقل ۵ سال سابقه کار جهت مبلمان راحتی در شهر مشهد در ساعت تماس ۹ الی ۱۳ نیازمندیم. ای استخدام

استخدام رویه کوب در مشهد

1 هفته قبل / مشهد بلوار توس

به چند نفر رویه کوب جهت همکاری در شهر مشهد با جای خواب نیازمندیم. ای استخدام

استخدام رویه کوب در مشهد

2 هفته قبل /

به رویه کوب با حقوق عالی + بیمه جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام رویه کوب مبلمان راحتی در مشهد

2 هفته قبل /

تعدادی رویه کوب جهت مبلمان راحتی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام رویه کوب ماهر در مشهد

2 هفته قبل /

به یک رویه کوب ماهر جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام رویه کوب مبل راحتی در مشهد

2 هفته قبل /

به رویه کوب مبل راحتی جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام رویه کوب همراه با سرویس در مشهد

3 هفته قبل / مشهد آزادی ۱۳۱

به تعدادی رویه کوب همراه با سرویس در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام رویه کوب مبل در مشهد

3 هفته قبل /

به یک رویه کوب مبل جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

صفحه 1 از 31 2 3

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر