استخدام جوشکار CO2 در مشهد

2 هفته قبل /

به جوشکار CO2 با حقوق قانون کار + بیمه در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام جوشکاری مختاری

1 ماه قبل / بلوار مفتح شرقی- مهدی آباد 11

۲ نفر نیروی جوشکار CO2 دارای سابقه کار حداکثر سن ۳۵ سال بیمه و حقوق قانونکار

استخدام جوشکار ماهر روزمزد در جاده شاندیز ویرانی

1 ماه قبل / مشهد

به جوشکار ماهر روزمزد در جاده شاندیز ویرانی نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی جوشکار در مشهد

1 ماه قبل /

به تعدادی جوشکار جهت کار در جوشکاری در انبار در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام جوشکار co2 ماهر یا نیمه ماهر در مشهد

1 ماه قبل /

به یک جوشکار co2 ماهر یا نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام جوشکار CO2 کار و نفوذی کار در مشهد

1 ماه قبل / مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 2 - اندیشه 7 - دانش 10 - پلاک 805 و 806

به جوشکار CO2 کار و نفوذی کار در شرکت تولیدی معتبر در کارخانه سوله سازی در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی جوشکار ماهر جهت کار در ماشین سازی صنایع غذایی در مشهد

1 ماه قبل /

به تعدادی جوشکار ماهر جهت ماشین سازی صنایع غذایی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی جوشکار اسکلت در مشهد

1 ماه قبل /

به تعدادی جوشکار اسکلت در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیرو جوشکار در شرکت در مشهد

1 ماه قبل /

به تعدادی نیروی جوشکار جهت کار در شرکت در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام جوشکار حرفه ای در مشهد

1 ماه قبل /

به نیروی جوشکار اسکلت حرفه ای در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

صفحه 1 از 111 2 3 11

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر