جوشکار گاز

1 روز قبل / گلبهار

جوشکار گاز ماهر نیازمندم

استخدام تعدادی جوشکار جهت کار در انبار آهن با حقوق عالی در مشهد

1 روز قبل /

به تعدادی جوشکار جهت کار در انبار آهن با حقوق عالی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیروی برشکار حرفه ای و کمک برشکار در مشهد

1 روز قبل /

به یک نیروی برشکار حرفه ای و چند کمک برشکار تریکو بچه گانه در مشهد محدوده عنصری شرقی (فداییان اسلام ۱۲) نیازمندیم. ای استخدام

استخدام جوشکار لوله و اسکلت جهت همکاری در مشهد

1 روز قبل /

به جوشکار لوله و اسکلت جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تراشکار جهت کار در یک شرکت تولیدی معتبر در مشهد

3 روز قبل /

به تراشکار جهت کار در یک شرکت معتبر تولیدی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام رویه کوب ماهر مبلمان در مشهد

3 روز قبل /

به تعدادی رویه کوب ماهر مبلمان در محدوده گرجی در مشهد نیازمندیم.

استخدام رویه کوب با حقوق عالی و بیمه در مشهد

3 روز قبل /

به رویه کوب با حقوق عالی و بیمه جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی نجار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

3 روز قبل /

به تعدادی نجار ماهر و نیمه ماهر با حقوق عالی و بیمه در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیروی نجار جهت همکاری در مشهد

3 روز قبل /

به تعدادی نیروی نجار جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیروی رویه کوب مبل در مشهد

3 روز قبل /

به تعدادی نیروی رویه کوب مبل در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

صفحه 1 از 641 2 3 64

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر