استخدام شاگرد نقاشی نیمه ماهر خودرو جهت نمایندگی

2 روز قبل / مشهد_میدان فهمیده - چراغچی 76

به تعدادی شاگرد نقاشی نیمه ماهر خودرو جهت نمایندگی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

1 هفته قبل /

به چند نفر پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر

1 هفته قبل /

به تعدادی پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نقاش صنعتی ماهر در مشهد

1 هفته قبل /

به یک نفر نیروی نقاش صنعتی ماهر و آشنا به کار سند پلاست در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

2 هفته قبل /

چند نفر نیروی ماهر و نیمه ماهر پلی استرکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام رنگ کار جهت کار در کارخانه مشهد

2 هفته قبل /

به رنگ کار زیرکار رنگ جهت کار در کارخانه در مشهد نیازمندیم.حقوق عالی و بیمه ای استخدام

استخدام رنگ کار ماهر سرویس چوب عروس در مشهد

2 هفته قبل /

به تعدادی رنگ کار ماهر سرویس چوب عروس در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام رنگ کار پلی استرکار در مشهد

3 هفته قبل / مشهد گرجی

به رنگ کار پلی استرکار جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام 

استخدام نقاش ماهر و نیمه ماهر در مشهد

3 هفته قبل /

به استادکار نقاش ماهر یا نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام رنگ کار و پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر

3 هفته قبل /

به تعدادی رنگ کار و پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

صفحه 1 از 31 2 3

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر