استخدام شاگرد ماهر و نیمه ماهر شیشه بر در مشهد

1 هفته قبل /

به شاگرد ماهر یا نیمه ماهر شیشه بر با حقوق عالی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام استادکار درب و پنجره ساز ماهر و نیمه ماهر در مشهد

1 هفته قبل /

به دو نفر استادکار درب و پنجره ساز ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام شیشه بر ماهر در کارگاه شیشه بری

3 هفته قبل /

به چند نفر شیشه بر ماهر جهت کارگاه شیشه بری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام شیشه بر در مشهد

1 ماه قبل / مشهد

به یک نفر نیروی شیشه بر جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام استادکار ماهر درب و پنجره سازی در مشهد

1 ماه قبل / مشهد مهدی آباد

به استادکار ماهر درب و پنجره ساز به صورت دائم با حقوق توافقی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر