استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر MDF در شهر مشهد

2 ماه قبل /

به نیروی ماهر و نیمه ماهر MDF در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام برشکار ماهر MDF در مشهد

2 ماه قبل /

به یک برشکار ماهر MDF در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیروی ساده ، ماهر و نیمه ماهر MDF در مشهد

2 ماه قبل /

به تعدادی نیروی ساده ، ماهر و نیمه ماهر MDF در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام شاگرد نیمه ماهر جهت کار MDF در مشهد
منقضی شد !

استخدام شاگرد نیمه ماهر جهت کار MDF در مشهد

2 ماه قبل /

به یک شاگرد نیمه ماهر جهت کار MDF در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام برشکار در کارگاه MDF در مشهد
منقضی شد !

استخدام برشکار در کارگاه MDF در مشهد

2 ماه قبل /

به یک برشکار در کار MDF با جای خواب در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی نیروی نجار و MDF کار در مشهد
منقضی شد !

استخدام تعدادی نیروی نجار و MDF کار در مشهد

2 ماه قبل /

به تعدادی نیروی نجار نیمه ماهر و MDF کار در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام کارگر نیمه ماهر MDF در شهر مشهد
منقضی شد !

استخدام کارگر نیمه ماهر MDF در شهر مشهد

3 ماه قبل / مشهد محدوده رضاشهر

به کارگر نیمه ماهر MDF با حقوق روزمزد ۶۰ تومان در ساعت کار ۸ تا ۵ عصر در شهر مشهد در محدوده رضا شهر نیازمندیم. […]

استخدام کارگر یا شاگرد جهت نصب mdf در مشهد

3 ماه قبل /

به چند کارگر یا شاگرد جهت نصب mdf با حقوق ۷۰۰ تا ۲ میلیون در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام استادکار ماهر MDF با جای خواب در مشهد

3 ماه قبل /

به استادکار ماهر MDF جهت همکاری با جای خواب در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیروی mdf کار در مشهد

3 ماه قبل /

به نیروی MDF کار جهت کار در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

صفحه 1 از 51 2 3 5

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر