استخدام تعدادی نیروی برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

2 ماه قبل /

به تعدادی نیروی برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیروی برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد
منقضی شد !

استخدام نیروی برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

2 ماه قبل /

به چند نفر نیروی برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام  

استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد
منقضی شد !

استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

2 ماه قبل /

به برقکار ماهر و نیمه ماهر در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

3 ماه قبل /

به برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر ساختمانی در مشهد

3 ماه قبل /

به تعدادی نیروی برق کار ماهر و نیمه ماهر ساختمانی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

3 ماه قبل /

به تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیروی با تجربه جهت نگهداری تاسیسات و برق مجتمع در مشهد

4 ماه قبل /

به چند نفر نیروی با تجربه جهت نگهداری تاسیسات و برق مجتمع در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیروی برقکار ماهر و نیمه ماهر و کارآموز در مشهد

4 ماه قبل /

به تعدادی نیروی برقکار ماهر و نیمه ماهر و کارآموز در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر برقکار در مشهد

4 ماه قبل /

به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر برقکار در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیروی ماهر برقکار ساختمانی در مشهد

4 ماه قبل /

به دو نفر نیروی ماهر برقکار ساختمانی در مشهد نیازمندیم. ساعت تماس ۱۰ الی ۱۲ ای استخدام

صفحه 1 از 71 2 3 7

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر