استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر ساختمانی در مشهد

6 روز قبل /

به تعدادی نیروی برق کار ماهر و نیمه ماهر ساختمانی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

1 هفته قبل /

به تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیروی با تجربه جهت نگهداری تاسیسات و برق مجتمع در مشهد

2 هفته قبل /

به چند نفر نیروی با تجربه جهت نگهداری تاسیسات و برق مجتمع در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیروی برقکار ماهر و نیمه ماهر و کارآموز در مشهد

2 هفته قبل /

به تعدادی نیروی برقکار ماهر و نیمه ماهر و کارآموز در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر برقکار در مشهد

2 هفته قبل /

به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر برقکار در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیروی ماهر برقکار ساختمانی در مشهد

2 هفته قبل /

به دو نفر نیروی ماهر برقکار ساختمانی در مشهد نیازمندیم. ساعت تماس ۱۰ الی ۱۲ ای استخدام

استخدام نیرو تکنسین برق ساختمان در شهربازی در مشهد

3 هفته قبل /

به یک نیرو تکنسین برق ساختمان در شهربازی سرزمین بازیها در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام برقکار ماهر ساختمانی و صنعتی در شرکت مهندسی در مشهد

1 ماه قبل /

به برقکار ماهر ساختمانی و صنعتی در شرکت مهندسی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی نیروی شبکار جهت سیم کشی در مشهد

1 ماه قبل /

به تعدادی نیروی شبکار جهت سیم کشی از ساعت ۹ شب تا ۵ صبح با بیمه در مشهد نیازمندیم.

استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

1 ماه قبل /

به تعدادی نیروی برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

صفحه 1 از 71 2 3 7

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر