استخدام تعدادی بردست خشک کار و ترکار در قنادی در مشهد

2 هفته قبل / مشهد - لادن 35 - بین گلدیس 17 و 19 - قنادی پای سیب

به تعدادی بردست خشک کار و ترکار در قنادی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام استاد ترکار ماهر جهت کار در قنادی در مشهد

2 هفته قبل /

به یک استاد ترکار ماهر جهت کار در قنادی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیروی بردست ماهر خشک کار جهت کار در کارگاه قنادی در مشهد

3 هفته قبل /

به یک بردست ماهر خشک کار جهت کار در کارگاه قنادی در محدوده هدایت در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام بردست ماهر در قنادی در مشهد

1 ماه قبل /

به تعدادی بردست ماهر جهت همکاری با قنادی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام بردست قناد ماهر در مشهد

1 ماه قبل /

به تعدادی بردست قناد ماهر جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام استادکار ماهر خشک کار جهت شیرینی فروشی در مشهد

1 ماه قبل /

به استادکار ماهر خشک کار جهت شیرینی شکرک در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام استادکار کیک ساز جهت کارگاه قنادی

2 ماه قبل / مشهد بلوار کشاورز

به یک استادکار کیک ساز جهت کارگاه قنادی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام دسر زن و ترکار در شیرینی فروشی

2 ماه قبل /

به دسر زن و تر کار جهت شیرینی فروشی در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام استاد ترکار و کیک ساز ماهر و بردست در مشهد

2 ماه قبل /

به استادکار تر و کیک ساز ماهر با بردست جهت کار در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام خشک کار؛ترکار و کیک ساز در قنادی
منقضی شد !

استخدام خشک کار؛ترکار و کیک ساز در قنادی

2 ماه قبل /

به استادکار ترکار و کیک ساز و خشک کار ماهر در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام    

صفحه 1 از 21 2

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر