استخدام کافی من در مشهد

3 ماه قبل / مشهد - امام رضا 42 - نبش چهارراه دوم

به کافی من جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تعدادی فروشنده کافی شاپ نیمه ماهر در مشهد

4 ماه قبل /

به تعدادی فروشنده کافی شاپ نیمه ماهر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ساعت کاری ۱۵:۳۰ تا پاسی از شب ساعت تماس ۹:۳۰ الی ۱۳ ای […]

استخدام نیروی میزبان کافی شاپ جهت همکاری در هتل ۴ ستاره در مشهد

4 ماه قبل /

به نیروی میزبان کافی شاپ جهت همکاری در یک هتل ۴ ستاره در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام کافی من جهت همکاری در هتل سه ستاره خانه سبز در مشهد

4 ماه قبل / مشهد - میدان توحید - توحید 26 - هتل سه ستاره خانه سبز

به کافی من جهت همکاری در هتل سه ستاره خانه سبز در مشهد نیازمندیم. ساعت مراجعه ۸:۳۰ الی ۱۱ ای استخدام

استخدام نیرو جهت کار در کافی شاپ در مشهد

4 ماه قبل /

به یک نیرو جهت کار در کافی شاپ در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیروی کافی شاپ خانم در هتل سامرا در مشهد

4 ماه قبل / مشهد - شیرازی 17 - نبش کوچه افتخاری - هتل سامرا

به نیروی کافی شاپ خانم در هتل سامرا در مشهد نیازمندیم. ساعت ۹ الی ۱۵ ای استخدام

استخدام نیرو جهت همکاری در کافی شاپ باشگاه در مشهد

4 ماه قبل / مطهری شمالی - پلاک 36

به دو نفر نیرو جهت همکاری در کافی شاپ باشگاه در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام کافی من جهت همکاری در شهر مشهد

4 ماه قبل /

به دو نفر کافی من جهت همکاری در رستوران در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام باریستا جهت کار در رستوران دامون در مشهد

5 ماه قبل / مشهد - ابتدای جاده طرقبه - داخل خیابان امام رضا 17 - رستوران دامون

به نیروی باریستا جهت رستوران دامون در مشهد نیازمندیم.

استخدام باریستا و کافی من آقا یا خانم در مشهد

5 ماه قبل /

به باریستا و کافی من آقا یا خانم جهت کار در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

صفحه 1 از 41 2 3 4

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر