استخدام خمیر گیر و چونه گیر

2 ماه قبل / احمد آباد

به یک خمیر گیر چونه گیر ماهر جهت همکاری در شهر مشهد با پخت ۸ کیسه با مزد ۶۵۰۰۰ با بیمه نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر