استخدام چونه گیر و خمیرگیر ماهر در مشهد

2 هفته قبل /

به یک چونه گیر و خمیرگیر ماهر در محدوده احمدآباد در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام خمیر گیر و چونه گیر
منقضی شد !

استخدام خمیر گیر و چونه گیر

4 ماه قبل / احمد آباد

به یک خمیر گیر چونه گیر ماهر جهت همکاری در شهر مشهد با پخت ۸ کیسه با مزد ۶۵۰۰۰ با بیمه نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر