استخدام فرکار در مجموعه فست فود لیالی الزمان در مشهد

3 روز قبل /

به فرکار در مجموعه فست فود لیالی الزمان در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام فرکار ماهر تمام وقت جهت همکاری در مشهد

5 روز قبل /

به فرکار ماهر تمام وقت جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام فرکار نیمه ماهر جهت همکاری در مشهد

1 هفته قبل / مشهد

به دو نفر فرکار نیمه ماهر جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام ساندویچ زن و فرکار در فست فود

2 هفته قبل /

به ساندویچ زن جهت کار در فست فود حاج اکبر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام فرکار ماهر فست فود در مشهد
3

استخدام فرکار ماهر فست فود در مشهد

2 هفته قبل /

به یک فرکار ماهر اغذیه در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام فرکار ماهر ساندویچ و مرغ بریان در مشهد

2 هفته قبل /

به فرکار ماهر ساندویچ و مرغ بریان در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام فرکار و پیتزا زن ماهر در اغذیه در مشهد

3 هفته قبل /

به دو نیروی ماهر فرکار و یک نفر پیتزا زن ماهر جهت کار در اغذیه در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام سالندار،فرکار،کمک آشپز،خدمات و پیک موتوری در فست فود

3 هفته قبل /

جهت کار در فست فود نیازمندیم ۲نفر کانتردار خانم ۲نفر فرکار ماهر ساندویچ ۲نفر کمک آشپز ۲نفر نیروی خدماتی و سالن دار ۲نفر پیک موتوری […]

استخدام فرکار ماهر و نیمه ماهر در رستوران

4 هفته قبل /

به فر کار ماهر و نیمه ماهر جهت رستوران در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام فرکار در فست فود مشهد

1 ماه قبل /

به فرکار جهت فست فود در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

صفحه 1 از 41 2 3 4

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر