استخدام آشپز اکبر جوجه در مشهد

3 روز قبل /

به آشپز اکبر جوجه جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام آشپز و کمک آشپز در هتل آپارتمان

3 روز قبل /

به آشپز و کمک آشپز جهت هتل آپارتمان داوود در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام آشپز در هتل در مشهد

3 روز قبل /

به آشپز با سابقه جهت هتلی ۴ ستاره در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام آشپز و کمک آشپز در مشهد

6 روز قبل /

به آشپز و کمک آشپز ماهر ترجیحا شهرستانی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام آشپز ماهر در رستوران

1 هفته قبل / مشهد - امام رضا 7 - داخل بازارچه شهرداری - رستوران برکت

به آشپز ماهر جهت همکاری در رستوران برکت در مشهد نیازمندیم.  ای استخدام

استخدام آشپز آقا در مشهد

1 هفته قبل /

به آشپز آقا جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام آشپز و کمک آشپز در مشهد

1 هفته قبل /

به یک نفر آشپز و یک نفر کمک آشپز جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام آشپز در سفره خانه سنتی در مشهد

1 هفته قبل /

به آشپز ماهر جهت سفره خانه سنتی در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام آشپز و نیرو جهت پذیرایی در کارخانه

1 هفته قبل /

به یک نفر نیرو جهت امور پذیرایی و آشپزی در یک کارخانه تولیدی در مشهد نیازمندیم. ساعت کار ۷/۳۰ تا ۱۵/۳۰ با حقوق قانون کار […]

صفحه 1 از 71 2 3 7

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر