استخدام بردست قناد ماهر در مشهد

19 ساعت قبل /

به تعدادی بردست قناد ماهر جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام سالندار خانم در مشهد

19 ساعت قبل /

به سالندار باتجربه خانم جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تخته کار ماهر در رستوران در مشهد

1 روز قبل /

به تعدادی تخته کار ماهر جهت همکاری با رستوران در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام سالندار در فست فود در مشهد

1 روز قبل /

به سالندار جهت همکاری با فست فود کارا در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام باریستا و کافی من آقا یا خانم در مشهد

1 روز قبل /

به باریستا و کافی من آقا یا خانم جهت کار در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تخته کار آشپز در مشهد

2 روز قبل /

به تخته کار آشپز جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام گارسون در مشهد

2 روز قبل /

به گارسون جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام کمک آشپز در هتل مشهد

2 روز قبل /

به کمک آشپز جهت همکاری در هتل در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام آشپز اکبر جوجه در مشهد

3 روز قبل /

به آشپز اکبر جوجه جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام استادکار ماهر خشک کار جهت شیرینی فروشی در مشهد

3 روز قبل /

به استادکار ماهر خشک کار جهت شیرینی شکرک در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

صفحه 1 از 301 2 3 30

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر