استخدام بیرون بر تریکو جهت همکاری در مشهد

3 ماه قبل /

به بیرون بر تریکو جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. همزمان با تحویل کار (تسویه نقد) ای استخدام

استخدام تعدادی چرخکار مانتودوز ماهر و کارگاه بیرون بر آقا در مشهد

3 ماه قبل /

به تعدادی چرخکار مانتودوز ماهر و کارگاه بیرون بر آقا در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام بیرون بر مانتو دوز

3 ماه قبل / مشهد خیابان گاز بلوار فاطمیه

بیرون بر مانتو دوز با اجرت ۱۵ تومان، اسپورت مجلسی ۲۰ ، اداری ۳۰ نیازمندیم.

استخدام چرخکار و کارگاه بیرون بر در مشهد

4 ماه قبل / مشهد گلشهر

به تعدادی چرخکار و کارگاه بیرون بر مانتو دوز در مشهدنیازمندیم. ای استخدام

استخدام بردست چرخکار ماهر و کارگاه بیرون بر

4 ماه قبل /

به تعدادی چرخکار ماهر و بردست و کارگاه بیرون بر مانتو دوز در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام کارگر بیرون بر مانتودوز آقا

4 ماه قبل /

به تعدادی کارگر بیرون بر مانتودوز آقا در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام خیاط مانتودوز و بیرون بر آقا و خانم

4 ماه قبل / مشهد - طبرسی اول - بین 49 و 51

به مانتودوز آقا و خانم و بیرون بر و بردست خانم در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام چرخکار خانم و آقا و بیرون بر

4 ماه قبل /

به تعدادی چرخکار خانم و آقا و بیرون بر جهت دوخت مانتو و تسویه هفتگی نقد در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام خیاط،چرخکار و کارگاه بیرون بر

4 ماه قبل /

به تعدادی کارگاه بیرون بر مانتودوز و چرخکار و بردست اجرت ۱۲/۵۰۰ در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

کارگاه بیرون بر در مشهد نیازمندیم

4 ماه قبل / مشهد - محدوده طلاب

به تعدادی کارگاه بیرون بر مانتو دوز مجلسی نیازمندیم

صفحه 1 از 71 2 3 7

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر