استخدام زیگزال دوز در تولیدی تریکو مشهد

1 روز قبل /

به تعدادی زیگزال دوز جهت کار در تولیدی تریکو – مشهد نیازمندیم.تسویه نقدی ای استخدام

استخدام چرخکار راسته دوز و زیگزاگ دوز در مشهد

1 ماه قبل / مشهد

به تعدادی چرخکار راسته دوز و زیگزاگ دوز جهت کار تریکو در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام چرخکار میاندوز و زیگزال دوز خانم در مشهد

1 ماه قبل / مشهد

تعدادی چرخکار میان دوز و زیگزال دوز خانم در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام زیگزاگ دوز و بردست در مشهد

1 ماه قبل / مشهد

به تعدادی زیگزاگ دوز و بردست در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام زیگزاگ دوز ماهر خانم در مشهد

1 ماه قبل / مشهد

به زیگزاگ دوز ماهر خانم جهت کار تریکو در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام زیگزال دوز و بردست در تولیدی پوشاک در مشهد

2 ماه قبل / مشهد_فداییان اسلام

به چند نفر زیگزال دوز و بردست جهت کار در تولیدی پوشاک بچه گانه نیازمندیم.

استخدام زیگزال دوز ومیاندوزکار در کارگاه تولیدی پوشاک

2 ماه قبل / محدوده کارگاه بلوارطبرسی شمالی

کارگاه تولیدی پوشاک زنانه بچه گانه برای تکمیل پرسنل خود به افراد ذیل نیازمند است. زیگزال دوز ماهر خانم خطی۵۵تومان راسته دوزماهر خانم خطی۵۵تومان میاندوزکارماهرخانم […]

استخدام راسته دوز ، میاندوز و زیگزال دوز

2 ماه قبل / بلوار طبرسی شمالی

کارگاه تولیدی پوشاک زنانه بچه گانه برای تکمیل پرسنل خودبه افراد ذیل نیازمند است. زیگزال دوز خانم ماهر . راسته دوزخانم ماهر. میاندوزخانم ماهر. وردست […]

استخدام بردست چرخکار و برشکار

2 ماه قبل /

وردست خانم برای کار تولیدی و وردست برشکار و به تعدادی چرخکار داخل کارگاه .راسته دوز و زیگزال نیازمندیم. احمدی

استخدام خیاط؛میاندوزکار و راسته دوز

2 ماه قبل /

کارگاه تولیدی پوشاک برای تکمیل کادر پرسنلی خود به چند نفر خیاط ماهرخانم نیازمند است. زیگزال دوزماهر میاندوز کار ماهر راسته دوز ماهر

صفحه 1 از 41 2 3 4

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر