استخدام مراقبت و زندگی با سالمند

2 هفته قبل /

به نیروی آقا و یا زوج بدون فرزند جهت مراقبت و نگهداری از سالمند آقا بطور شبانه روزی با ماهی دو روز مرخصی نیازمندیم

استخدام پرستار در اتاق lCU در مشهد

2 هفته قبل /

به چند نیروی پرستار با تجربه در اتاق ICU در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام پرستار در مرکز درمانی در مشهد

3 هفته قبل /

به پرستار در یک مرکز درمانی معتبر در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام پرستار در مشهد

4 هفته قبل /

به تعدادی پرستار جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام پرستار و ترزیقات خانم در مشهد

1 ماه قبل / مشهد

به یک نیروی خانم آشنا به تزریقات و پرستاری مطب در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام پرستار در کلینیک زیبایی در مشهد

1 ماه قبل / مشهد

به چند پرستار متعهد و با سابقه کار جهت کار در کلینیک زیبایی در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام پرستار خانم جهت نگهداری کودک در مشهد

1 ماه قبل / مشهد وکیل آباد

به يك نفر خانم جوان كه از نظر ظاهری آراسته و مرتب باشد،با فن بيان بالا براي ارتباط خوب با بچه جهت پرستاري دو بچه […]

استخدام کارشناس پرستاری در کلینیک ترک اعتیاد در مشهد

1 ماه قبل / مشهد

به کارشناس پرستاری جهت کلینیک ترک اعتیاد در شیفت صبح در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام پرستار جهت مراقبت از کودک در مشهد

1 ماه قبل / مشهد_جاده سنتو

استخدام یک زوج بابت پرستاری یک بچه . دادن یک سویت به این زوج با حقوق و مزایا خوب نظام دوست

استخدام مراقب و پرستار آقا و خانم در مرکز سالمندان صفا

1 ماه قبل / مشهد_مرکز سالمندان صفا

به تعدادی مراقب و پرستار آقا و خانم در مرکز سالمندان صفا در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

صفحه 1 از 21 2

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر