استخدام کارگر ماهر کارواش

3 روز قبل /

به نیروی ماهر کارواش با درآمد بالا ، همراه با جای خواب در مشهد نیازمندیم.

استخدام کارگر کارواش

4 روز قبل / طلاب بلوار مجلسی

به چند نفر کارگر ماهر کارواش در مشهد نیازمندیم.

استخدام کارگر ماهر در کارواش

4 روز قبل /

به تعدادی تعدادی نیروی ماهر جهت کار در کارواش با حقوق و مزایا در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام کارگر ساده در کارواش

4 روز قبل /

به دو نفر کارگر ساده جهت کار در کارواش در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام کارگر کارواش

4 روز قبل /

به تعدادی کارگر کارواش ترجیحا شهرستانی با حقوق و درصد خوب با جای خواب در مشهد نیازمندیم.

استخدام کارگر ماهر کارواش

4 روز قبل /

به نیروی کارواش کار ماهر در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام کارگر ماهر کارواش

1 هفته قبل /

به تعدادی کارگر ماهر جهت کارواش در مشهد نیازمندیم.

استخدام کارگر ماهر کارواش

1 هفته قبل /

به تعدادی کارگر ماهر جهت همکاری با کارواش در مشهد نیازمندیم.

استخدام کارگر ماهر کارواش

1 هفته قبل /

به چند نفر نیروی کار در کارواش در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام کارگر ماهر کارواش

1 هفته قبل /

به چند نفر کارواشگر برای شستشوی خودرو با حقوق و مزایای ویژه نیازمندیم.‌

صفحه 1 از 31 2 3

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر