استخدام پارکبان

1 هفته قبل / چالیدره طرقبه

به پارکبان آقا، حداقل دیپلم جهت کار در مجموعه چالیدره طرقبه در مشهد نیازمندیم. ساعت تماس : ۹ الی ۱۶

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر