استخدام مونتاژکار

1 هفته قبل /

به نیروی خانم جهت مونتاژ در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام مونتاژکار

2 هفته قبل / شهرک صنعتي توس

مدرک تحصیلی: ديپلم – رشته تحصیلی: مهم نيست جنسیت: مهم نيست – وضعیت تاهل: مهم نيست – سن: تا ۳۰ سابقه کار: حتما داشته باشد […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر