استخدام نیروی مراقب از بیمار

1 هفته قبل / اللهیه

به خانمي براي مراقبت از خانم بيمار فقط براي شيفت شب  سريعا نيازمنديم. ساعت كار:٨شب الي٨صبح حقوق:توافقي

استخدام سالندار و مراقب کودک

1 هفته قبل /

فست فود جام جم به تعدادی سالندار آقا و یک نفر خانوم جهت نگهداری کودکان در شیفت عصر نیازمند است تماس از ساعت ۱۲ الی […]

استخدام نیروی مراقبت از سالمند

1 هفته قبل /

به یک نفر نیروی آقا جهت مراقبت از سالمند به صورت شبانه روزی با ضامن معتبر در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام مراقب از کودک و سالمند

1 هفته قبل / مرکز سروش تندرستی

به نیروی مراقب جهت نگهداری از سالمند و کودک در منزل در شهر مشهد نیازمندیم.  

استخدام مراقب سالمند

1 هفته قبل /

به یک خانوم جهت مراقبت از سالمند شبانه روزی با حقوق ۱۳۰۰ نیازمندیم.

استخدام نیروی مراقبت از کودک و سالمند

2 هفته قبل / مرکز هیراد

به نیرو جهت نگهداری از کودک و سالمند و امور منزل با حقوق بالا در مرکز هیراد جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.

استخدام مراقب خانم
1

استخدام مراقب خانم

2 هفته قبل / احمدآباد

استخدام مراقبت از سالمند

3 هفته قبل /

برای نگهداری سالمند از ساعت ۹ تا ۱۵ با حقوق ۷۰۰ هزار تومان نیاز به کارگر داریم.  

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر