استخدام صافکار و نقاش

4 روز قبل /

به تعدادی شاگرد مبتدی و نیمه ماهر صافکاری نقاشی در مشهد نیازمندیم.

استخدام نقاش صنعتی

6 روز قبل / چاهشک

مدرک تحصیلی: مهم نيست – رشته تحصیلی: مهم نيست جنسیت: مرد – وضعیت تاهل: مهم نيست – سن: مهم نيست سابقه کار: داراي سابقه – […]

استخدام رنگ کار و زیرکار زن مبل

2 هفته قبل /

به تعدادی رنگ کار و زیرکار زن مبل در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام نقاش

2 هفته قبل /

به تعدادی نقاش ماهر یا نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر