استخدام روانشناس و مددکار

1 هفته قبل /

به تعداد محدودی خانم با تحصیلات فقط روانشناسی بالینی و مددکاری جهت کار در مرکز توانبخشی در مشهد نیازمندیم.

استخدام روانشناس بالینی

3 هفته قبل /

روانشناس بالینی در مشهد نیازمندیم.

استخدام آشپز؛مربی و مددکار

3 هفته قبل /

به دو نیروی اقا با تحصیلات‌ بالا در رشته های علوم تربیتی،مددکاری ،روانشناسی بعنوان مربی با سابقه کار در خانه های فرزندان شبانه روزی و […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر