استخدام کارشناس مالی؛انباردار و مدیر انباردار و اجرایی

2 هفته قبل /

استخدام فوری یک شركت معتبر جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود نیاز به ردیف های شغلی زیر دارد. ۱- كارشناس مالي، حداقل ٢ سال سابقه […]

استخدام کارشناس مالی،مدیر داخلی و مدیر اجرایی

2 هفته قبل /

استخدام فوری یک شركت معتبر جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود نیاز به ردیف های شغلی زیر دارد. ۱- كارشناس مالي، حداقل ٢ سال سابقه […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر